Vloerverwarming

Bodiax vloeren kunnen prima in combinatie met vloerverwarming gelegd worden.

Alle kwaliteiten zijn geschikt voor toepassing op vloeren die voorzien zijn van warmwater- en elektrische vloerverwarming, mits de bovenkant van de vloer niet warmer wordt dan 27°C. Als voorwaarde geldt wel dat de aangebrachte vloerverwarmingssystemen zijn aangebracht volgens de voorschriften van de leverancier.

De verwarmingselementen (hoofdzakelijk warmwater systemen) moeten minimaal 3 cm onder het oppervlak liggen en dienen voor het plaatsen van de vloer ruimschoots getest te zijn. De maximum watertemperatuur van de verwarmingselementen is 40°C.

Het vochtgehalte in de dekvloer (zand-cement dekvloer) mag nergens hoger zijn dan 2% (volgens CM methode). Na minimaal 28 dagen, na het aanbrengen van de dekvloer, het water van de vloerverwarming langzaam opstoken in stappen van 5°C. per dag. De vloerverwarming moet minimaal 14 dagen continu ingeschakeld zijn om restvocht uit de vloer te laten verdampen en de vloer voldoende tijd te geven om zich te zetten. Een foutief geplaats vloerverwarmingssysteem kan loslaten van de dekvloer en schade aan de Bodiax vloer veroorzaken.

Schakel de vloerverwarming 24 uur voor installatie van de Bodiax vloer uit, de vloer mag niet warmer zijn dan 18°C. tijdens de installatie van de Bodiax vloer. Wacht na de installatie van de Bodiax vloer nog minstens 24 uur voordat u de vloer stapsgewijs weer inschakelt. Vermijdt te grote temperatuurverschillen en zet de verwarming steeds stapsgewijs hoger of lager (max 5°C. per dag).

De maximum toegestane warmtedoorlaatweerstand (R) voor vloerbedekking bedraagt 0,15 m² K/W. Voor elektrische voerverwarming die op de dekvloer ligt en dus direct onder de Bodiax vloer ligt mag de waarde van 60 m² K/W niet overschreden worden.

De warmteweestand van de Bodiax vloeren zijn als volgt:
Bodiax Dry-back PVC: 0,0102 m² K/W

Kortom een Bodiax vloer is prima te combineren met vloerverwarming mits u bovenstaande regels goed in acht neemt.