Leginstructie Bodiax laminaat

U zult vele jaren plezier beleven van een Bodiax Click laminaat vloer als u rekening houdt met onderstaande adviezen:

 • Zorg dat uw ondervloer vlak, stabiel, droog en schoon is (omschreven in DIN18365).
 • Laat uw te leggen Bodiax Click laminaatvloer minimaal 48 uur van te voren in de te beleggen ruimte acclimatiseren.
 • Maak van te voren een werkplan of tekening.
 • Verwerk de vloer volgens de voorschriften

Leginstructie Bodiax Click laminaatvloer
Met deze uitgebreide leginstructie geven wij u voldoende informatie om een Bodiax Click laminaatvloer te leggen zoals u het hoort uit te voeren.

Waar moet u als eerste rekening mee houden:

Acclimatiseren
Laat uw te leggen Bodiax laminaatvloer minimaal 48 uur van te voren in de te beleggen ruimte acclimatiseren. Leg de pakken in het midden van de ruimte waar de vloer gelegd moet worden.

Verwerkingstemperatuur
De ideale verwerkingstemperatuur is een kamertemperatuur van minimaal 18°C en een bodemtemperatuur van minimaal 15°C. Deze condities dienen aangehouden te worden minimum 3 dagen voor aanvang tot 7 dagen na de werkzaamheden.

Vloerverwarming
De vloerverwarming mag 24 uur voor en 24 uur na installatie niet aan staan (zie voorschriften vloerverwarming).

De ondervloer

 • Zorg dat uw ondervloer vlak, droog en schoon is.
 • Mogelijke oneffenheden in de ondervloer mogen niet meer dan 2 mm. bedragen, gemeten onder een stalen rei van 2 meter lengte.
 • Vocht in de ondervloer (zand-cement dekvloer) mag niet hoger zijn dan 2% (bij vloerverwarming 1,8%) gemeten met de CM-vochtmeter of maximum 75% relatieve luchtvochtigheid.
 • Controleer of uw ondervloer wel voldoende is geventileerd, het is belangrijk dat het vochtpercentage van de ondervloer altijd binnen de norm blijft.

Steenachtige ondergrond
Op elke steenachtige ondergrond moet kuipvormig een minimaal 0,2 mm dikke PE-folie als vocht barrière worden gelegd. De banen moeten elkaar minstens 20 cm. overlappen en de naden moeten worden afgeplakt.

Bestaande vloeren
U kunt de Bodiax laminaatvloer op verschillende bestaande vloeren plaatsen zoals linoleum, PVC- of tegelvloeren. Als voorwaarde geldt wel dat deze vlak zijn en nergens zijn losgeraakt.

Controleren
Gebruik geen beschadigde of afwijkende panelen. Als u deze gebruikt in de vloer, is hierop geen garantie van toepassing. Controleer of de messing en groef van het Clickprofiel vrij zijn van vuil en niet beschadigd zijn. Bij de productie van de Bodiax laminaat vloer zijn minimale kleurafwijkingen niet te voorkomen.

Zonlicht
Bij inwerking van direct zonlicht en ook bij intensief kunstlicht kan bij alle vloeren verbleking optreden.

Ondervloer
Wij raden u aan om de Bodiax Grünfelt ondervloer te gebruiken, hiermee haalt u eventuele kleine oneffenheden nog uit de vloer. Deze ondervloer bij voorkeur haaks in de richting van de te leggen Bodiax Click laminaat vloer plaatsen.

Zwevende vloer
De Bodiax Click laminaatvloer is een "zwevende" vloer. Lijm of bevestig de panelen nooit op de ondervloer.

Legplan
Maak voor het leggen altijd een legplan, hiermee voorkomt u ook overmatig zaagverlies. Zorg dat er altijd tussen de vloer en de muur een ruimte vrij is van 8-10 mm. let op: ook bij verwarmingsbuizen en deurposten.

Hand- of decoupeerzaag
De Bodiax Click laminaatstroken zijn eenvoudig met een hand- of decoupeerzaag op maat te zagen. Let bij het zagen van de laminaatstroken op de kant waarop u werkt: houd de bovenzijde bij tafelzagen decorzijde naar boven en bij decoupeer- of handcirkelzagen naar beneden.

Dilatatievoeg
Voor oppervlaktes met een lengte of breedte langer dan 10 meter dient er altijd een dilatatievoeg van minimaal 1 cm. aangebracht te worden. Deze dienen ook aangebracht te worden tussen twee aan elkaar grenzende ruimten, in deurdoorgangen, open doorgangen en in kamers met veel hoeken en nissen.

De plaatsing van Bodiax Click laminaat

 • Wij adviseren om de Bodiax laminaatdelen in de lengterichting ten opzichte van de lichtinval te leggen.
 • Wij raden u aan om met de messingzijde van de plank naar de muur toe te beginnen en om van links naar rechts te werken (Bij Bodiax Grande van rechts naar links). Zaag van de eerste rij hier de messingzijde af en houdt een afstand van de muur van 8-10 mm. (het gebruik van afstand houders is raadzaam).
 • Meet de ruimte nauwkeurig om de centrale as te bepalen vanaf waar de eerste te leggen rij wordt afgetekend. Controleer of de eerste rij panelen smaller gemaakt moeten worden.
 • Leg de eerste rij in de hoek van de ruimte aan uw linkerkant wanneer u naar de muur kijkt. Werk altijd van links naar rechts en met de groefzijde naar u toe.
 • Leg de eerste rij in een rechte lijn en klik de uiteinden in elkaar. Steek de korte zijde van het profiel onder een hoek van circa 30° in het uiteinde van het vorige paneel en leg het paneel naar beneden.
 • Leg de eerste rij op dezelfde manier verder tot u bij het laatste paneel komt. Draai het paneel 180 graden met de decorzijde naar boven gericht, leg het paneel naast de eerste rij en teken de juiste afstand af. zaag het afgetekende stuk af en plaats het laatste paneel op dezelfde manier als de vorige panelen.
 • Voor een aantrekkelijk en natuurlijk resultaat raden wij u aan om het stuk dat over is van de eerste rij te gebruiken voor een volgende rij, op voorwaarde dat het overgebleven stuk minstens 40 cm is. Gebruik voor de tweede rij echter een paneel van circa 60 cm.
 • Plaats rij 2 en de daaropvolgende rijen op dezelfde wijze en schuif de lange zijde in zijn geheel in de groefzijde van de vorige rij onder een hoek van circa 30°.
 • De eerste 3 rijen waarmee als basislijn begonnen wordt dient uiterst secuur te zijn, hier mogen geen naden in zitten. Indien u bovenstaande richtlijnen opvolgt zult u een perfect resultaat bereiken.