Leginstructie Bodiax Dry-back PVC

Met dit uitgebreide verwerkingsadvies geven wij u de benodigde informatie om een Bodiax Dry-back PVC vloer op de juiste manier te leggen.

De ondervloer
Zorg dat de ondervloer vlak, blijvend droog en schoon is (volgens DIN 18365). Het is tevens raadzaam om de ondervloer op druksterkte en trekvastheid te testen. Als de ondervloer niet aan bovenstaande eisen voldoet is het raadzaam contact op te nemen met uw verkoper. Zorg dat u voor het installeren een vochtpercentage vaststelt door een meting met bijvoorbeeld een CM-Gerät en rapporteer dit schriftelijk naar uw opdrachtgever.

Maximaal restvochtpercentage voor installatie van een Bodiax Dry-back PVC vloer:
• Zand/cement ondervloer < 2,5%
• Anhydriet ondervloer < 0,5%

Indien uw ondervloer aan bovenstaande eisen voldoet dient u deze ten aller tijden voor te strijken (afhankelijk van de door u gekozen egalisatie) en te egaliseren met een minimale laagdikte van 2 mm.

Zwevende houten ondervloeren
Bij verwerking op een ondervloer van MDF of andere zwevende houten ondervloeren zoals Jumpax Dual of Jumpax Basic (volg de leginstructie van de fabrikant bij installatie) dienen deze minimaal 24 uur voor installatie van de Bodiax Dry-back PVC vloer geplaatst te zijn. U dient de Bodiax Dry-back PVC vloer tijdens installatie ook vrij te houden van de muur vanwege de werking van de MDF ondervloer.

Acclimatiseren
Laat uw te verwerken Bodiax Dry-back PVC vloer 48 uur acclimatiseren in de te beleggen ruimte. Stapel de stroken met het decor naar boven in kleine stapels van ca. 5 planken op. Zorg dat deze op een vlakke ondergrond liggen om vervorming te voorkomen. De ideale verwerkingstemperatuur is 18°C met een maximale luchtvochtigheid van 70%. Contact met direct zonlicht moet tijdens het leggen en uitharden van de lijm vermeden worden.

Batchnummer
Controleer voor het leggen van de vloer of het batchnummer op de pakken gelijk is. Wij adviseren om pakken met een gelijk batchnummer per ruimte te verwerken om kleur en eventuele glansverschillen te voorkomen. Mix de stoken uit de verschillende pakken goed om een zo realistisch mogelijk vloerbeeld te creëren.
Bij de productie van Bodiax Dry-back PVC vloer zijn minimale kleur en glansafwijkingen niet te voorkomen.

Plaatsing van de PVC vloer
Maak voor het leggen altijd een legplan, de Bodiax Dry-back PVC vloer kan in vele patronen gelegd worden, parallel, diagonaal, visgraat of bijvoorbeeld een halfsteens verband. Ook een combinatie van deze patronen is mogelijk. De stroken zijn eenvoudig op maat te snijden door de bovenzijde in te snijden met een recht mes en de strook daarna te knakken op de snijlijn. Hierna kunt u de strook vanaf de achterzijde eenvoudig doorsnijden met een haakmes.
Gebruik voor het verlijmen van de Bodiax Dry-back PVC vloer de speciaal hiervoor ontwikkelde Bodiax P605 PVC lijm. Deze lijm dient u aan te brengen met een lijmkam met A2 vertanding.
Direct na het plaatsen dient u de vloer aan te walsen, herhaal dit na ongeveer 30 minuten. Hierdoor bevordert u het uitvloeien van de lijm en krijgt u een betere hechting van de lijm aan de rug van de PVC stroken. Er is een optimale kleefkracht als de opgebrachte lijm 80% van de onderzijde van de Bodiax Dry-back PVC vloer heeft geraakt.
Eventueel gemorste lijm kunt u direct met een vochtige doek verwijderen, indien de lijm al opgedroogd is kunt u deze proberen te verwijderen met water en zeep. Gebruik in geen geval oplosmiddelen op de Bodiax Dry-back PVC vloer.

Vloerverwarming
Bodiax Dry-back PVC vloer kan op een vloer die voorzien is van een vloerverwarmingsysteem worden toegepast.
Echter, de temperatuur van het vloerverwarmingsysteem mag de 27 °C niet overschrijden. Voorafgaande aan het egaliseren dienen er eerst 806 Foam Strip Profil (randstroken) op de wanden en eventuele kolommen te worden aangebracht. Dit is noodzakelijk om de zetting in de vloer, als gevolg van de temperatuurverschillen, te kunnen opvangen. De vloerverwarming dient minimaal 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden te worden uitgezet. Na minimaal 48 uur ná het gereedkomen van de werkzaamheden mag de vloerverwarming weer worden opgestart volgens het protocol van de installateur (maximaal 5 °C watertemperatuur per dag). Indien het nieuwe constructievloeren betreft, dient voorafgaande aan de werkzaamheden het opstartprotocol van de installateur volledig te zijn afgerond. Voor het onderhoud adviseren wij u de Bodiax onderhoudsinstructies te volgen welke u kunt lezen of downloaden op de website www.bodiax.com.